PROIEKTUA

FLOAT&Mren helburu nagusiak

  • 1O&M arloko kostuak modelizatzea, plataforma flotagarrietako teknologien eta balizko mantentze-lan moten araberako deskribapen-irizpideak aintzat hartuz eta erabilgarri egon daitezkeen aldaera eta ezaguera berriak txertatzeko malgutasuna sustatuz.

  • 2Autonomia-maila handia duen drone-sistema garatzea (nabigazio adimenduna).

  • 3Sentsorizazio arloko teknologia berritzaileak, software adimendunaren garapena, biki digitaletan oinarritutako sistema ziberfisikoen sorkuntza eta kontrolera zuzendutako sistemen modelatze digitala oinarritzat hartuta, sektorearen eraldaketa digitala bultzatzeko soluzioak aplikatzea.

  • 4O&M estrategiak modelizatzea proiektuaren aurretiazko faseetako erabaki-hartzeak errazteko, DES tekniken bitartez.

  • 5Monitorizazio integraleko sistema garatzea lotura kritikoen aurrekargetarako, dorreko kargetarako, eta plataformaren zein ainguraketen gaineko kargetarako.

  • 6Material berriak garatzea, hala nola, (1) zuntzak dituen prestazio handiko hormigoia edo (2) altzairu mota berriak, offshore dorre eolikoetako torlojuetarako eta errodamenduetarako.

  • 7Korrosioaren aurkako soluzio berriak garatzea

  • 8Plataformak fabrikatzeko prozesuan proiektuaren eragiketa eta mantentze-lanei dagozkien hobekuntzak sartzea.

Proiektuaren egitura

Ezagutu gehiago FLOAT & M laneko paketeei buruz eta proiektuan zehar duten egiturari buruz.

KOORDINATZAILEA

Ikuspegi estrategikoa erabiltzea O&M arloko soluzio integrala garatzeko, eta horretan aktiboen bizialdia kudeatzeko zerbitzu aurreratuak eta ikuskapen eta konponketarako soluzio berriak sartzea.

Plataforma flotagarrien O&M arloko kostuak modelizatu eta FLOAT&Mn garatutako teknologiak beste alternatiba batzuekin erkatuta ebaluatzea.

Ekipo berriak (droneak, ROVak, konektoreak) erabiltzeak dakarren jardueren automatizazioaren inplikazioak.

Sentsorizazio eta monitorizazio arloko soluzio berrien inplikazioak, mantentze-lan prediktiboaren inguruko aukerak ere aintzat hartuz.

Mantentze-lanen estrategiak diseinatu eta optimizatzeko interesgarriak diren material eta estalduren portaeraren inplikazioak.

5. LP. Komunikazioa, zabalkundea eta ustiapena

6. LP. Koordinazio teknikoa, ekonomikoa eta administratiboa

1.LP. Teknologia flotagarrira egokitutako estrategia berriak definitu eta O&M arloko soluzio integrala aplikatzea

Mantentze-lanen estrategiak (mantentze-lanen gamak) ebaluatzea da lan-pakete honen helburu nagusia, aerosorgailu flotagarrien konfigurazio desberdinen arabera bereizita, itsasoko parke eoliko flotagarrien parametro tekniko-ekonomikoen barruan eragiketan jardun ahal izateko.

Eragiketari lotutako kostuak dakartzaten elementuak eta mantentze-lanen gamak aintzat hartuko dituen Eredu Orokorra landu nahi da, aktiboaren emaitza ekonomikoaren ebaluaziorako nahiz eragiketa jarraituaren inguruko erabaki-hartzeetarako erabili ahal izateko, parkearen bizi-ziklo osoari dagozkien energia-ekoizpenaren eta honi lotutako diru-sarreren aurreikuspenekin batera.

2. LP. Elementu berritzaileak: droneak, ROVak eta konektagarritasuna

Aerosorgailu flotagarrietako palen, dorrearen eta plataformaren osasuna droneekin monitorizatzeko aukera gauzatzea da lan-pakete honen lehen helburua, plataforma flotagarrietan egin beharreko muntaketa-lanetan laguntza eta ikuskapenerako erabiltzeaz gain.
Bigarren helburua, aerosorgailu flotagarriek behar dituzten urpeko ainguraketa-lerroen mantentze-lanetarako premiazkoak diren urpeko ROV (Remotely Operated Vehicle) teknologia mota definitu eta zehaztea da.

Azkenik, plataforma flotagarrien eta urpeko elektrizitate-sarearen arteko urruneko konektagarritasun automatizatua sustatuko da, langileak plataformetara eraman beharra saihesteko.

3. LP. Flotagarriaren O&Mrako soluzio digitalak

Lan-pakete honetan, aerosorgailu flotagarriak DIGITALIZATZEKO soluzioak garatuko dira, betiere oinarritzat hartuz:

Osagai kritikoen eragiketa-baldintzei eta osasun-egoerari buruzko etengabeko informazio-bilketa, sektore flotagarriko sistemen eskakizunetara nahiz ingurune-baldintzetara egokitutako sentsorika aurreratuaren bitartez.

Informazioaren prozesamendua, sistema errealen (aerosorgailu flotagarriak eta hauen osagaiak) eta sistema errealetako fisika irudikatzen duten eredu birtualen (kontrolera zuzendutako biki eta eredu digitalak) arteko etengabeko datu-fluxua erraztuko duten sistema ziber-fisikoen sorreraren bitartez.

4. LP. Korrosioaren aurkako material eta soluzio berriak

Plataforma flotagarriaren osagai bakoitzaren bizialdi erabilgarria maximizatzea da lan-pakete honen helburu nagusia, eta horretarako, egituren degradazioari, korrosioari eta konponketa-premiari aurre egiteko estaldura, material edo soluzio berriak garatuko dira.

Hormigoiak eta altzairuak izango dira LP honen garapenen ardatz, material hauetarako estaldurak dirala edota ezaugarri bereziak eta prestazio handiak dituzten material berriak direla.